Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Lời giới thiệu

VINA CASE (“Chúng tôi”) cung cấp cho bạn dịch vụ về Mobile App và các dịch vụ khác có thể phát sinh tuỳ từng thời điểm. Để việc cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu của bạn, đòi hỏi chúng tôi phải hiểu rõ một số dữ liệu cá nhân của bạn. Những quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn đã, đang và sẽ luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích rõ cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách về quyền riêng tư này (“Chính sách”), được áp dụng từ tháng 01/2020, sẽ giải thích chi tiết các vấn đề liên quan dưới đây.

2. Giới thiệu về chính sách

Chính sách này đề cập đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân giữa bạn với chúng tôi. Chính sách áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ liên quan nào (“Dịch vụ”). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng (“Điều khoản và Điều kiện sử dụng”). Theo thời gian, chúng tôi có thể phát triển dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung. Nếu việc cung cấp dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này có thể dẫn tới thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Nếu không được quy định cụ thể khi chúng tôi giới thiệu thì các dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung sẽ tuân thủ theo Chính sách này.

3. Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Cho dù bạn đã cho phép chúng tôi truy cập, thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin riêng tư của bạn, bạn vẫn có quyền: Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân khi dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh; Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn; bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin quy định tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

4. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Người sử dụng dịch vụ có quyền tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân qua tài khoản của mình trên Website hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên bất kỳ sự thay đổi nào cũng đều phải tuân thủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Website: vinaseco.vn để đảm bảo ban quản trị, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp kịp thời các dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

5. Các thông tin dữ liệu được thu thập

Chúng tôi trình bày các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lưu giữ và sử dụng về bạn như sau: Loại dữ liệu cá nhân; Mô tả loại dữ liệu; Dữ liệu đăng ký sử dụng dịch vụ. Đây là dữ liệu do bạn cung cấp: (i) Để cho phép bạn sử dụng dịch vụ và (ii) Để chúng tôi có cơ sở tư vấn cho nhu cầu của bạn. Dữ liệu này bao gồm:

 1. Thông tin cá nhân như: họ tên, giới tính, độ tuổi, số CMND/CCCD/Số hộ chiếu.
 2. Thông tin về công ty: tên, mã số thuế.
 3. Thông tin liên lạc: địa chỉ, số điện thoại di động, Email/Fax.
 4. Các thông tin khác phục vụ cho chương trình khách hàng thân thiết (nếu có).

6. Mục đích lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân khách hàng

 1. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ và đồng ý cho chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn nhằm đảm bảo khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn và giúp Dịch vụ của chúng tôi tối ưu hoá khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn.
 2. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn với phạm vi và mục đích như sau:
 • Hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ;
 • Cho các mục đích kinh doanh hợp pháp;
 • Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; Thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường;
 • Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ;
 • Quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng Ứng dụng cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Ứng dụng của chúng tôi;
 • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp việc cung cấp thông tin đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Website: vinaseco.vn trước pháp luật; hoặc trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ quyền an toàn thông tin dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ khác trên Website: vinaseco.vn (nếu có).

7. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để chúng tôi cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Vì vậy thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ hoặc đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp hoặc khi kết thúc sử dụng dịch vụ phần mềm và không gia hạn thêm.

8. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin cá nhân của mình bao gồm:

 • Công ty Cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ số Vinaseco.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người sử dụng dịch vụ.
 • Nhà cung cấp dịch vụ.
 • Công ty nghiên cứu thị trường do Ban quản trị thuê hoặc hợp tác.
 • Công ty tổ chức sự kiện hoặc nhà tài trợ của ban quản trị.

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO.
 2. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trần Tech, số 19 ngõ 174 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 3. SĐT: 0832 250 997.
 4. Email: vinaseco.jsc@gmail.com.

10. Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. Chúng tôi luôn nỗ lực triển khai nhiều chính sách khác nhau để phòng tránh rủi ro cao nhất nhằm tránh thất thoát dữ liệu của bạn.

11. Thay đổi chính sách

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các Chính sách của công ty. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi và đăng tải trên Ứng dụng. Mọi dịch vụ đang được bạn sử dụng thông qua Ứng dụng sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật và phiên bản cập nhật, sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng tải.

12. Bản quyền và thương hiệu

 1. VINASECO là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đồng hành với hơn 100 tổ chức hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, giấy phép, tranh tụng,…
 2. VINA CASE – Phần mềm quản lý dịch vụ và hồ sơ pháp lý là sự lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. VINA CASE giúp các tổ chức hành nghề luật tự động hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý hợp đồng – tài chính – nhân sự trên cùng 1 nền tảng.
 3. Chúng tôi là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng này. Chính vì vậy, người dùng không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản.

13. Thông tin về chủ sở hữu website

 1. Chủ sở hữu website: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO.
 2. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trần Tech, số 19 ngõ 174 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 3. SĐT: 0832 250 997.
 4. Email: jsc@gmail.com
 5. Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh số: 0109181523, ngày cấp: 23/06/2021, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội.

 

 

Vinaseco là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đồng hành với hơn 100 tổ chức hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, giấy phép, tranh tụng, ...

VINA CASE - Phần mềm quản lý dịch vụ và hồ sơ pháp lý là sự lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. VINA CASE giúp các tổ chức hành nghề luật tự động hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý hợp đồng - tài chính - nhân sự trên cùng 1 nền tảng.