Đăng ký tài khoản

Quý khách có thể xem video trên hoặc làm theo hướng dẫn dưới đây để Đăng ký tài khoản

a. Tại trang https://vinacase.vn/ để đăng ký quý khách chọn “Đăng ký miễn phí” ở góc phải màn hình để đăng ký

https://f38-zpg.zdn.vn/5155527974110944269/648ad82f849f72c12b8e.jpg
b. Màn hình đăng ký tài khoản hiển thị như sau

– Để đăng ký quý khách tiến hành nhập các thông tin: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, tên tổ chức, mật khẩu, chọn “Tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng của VINACASE” sau đó chọn Đăng ký tài khoản.
c. Sau khi đã đăng ký thành công màn hình hiển thị như sau
https://f17-zpg.zdn.vn/6007790774516849315/4522ec6c2bdcdd8284cd.jpg
d. Để tiến hành sử dụng ứng dụng quý khách chọn “Bắt đầu sử dụng” màn hình sẽ chuyển sang trạng thái Đăng nhập.