2. Các vấn đề mà tổ chức hành nghề luật đang đối mặt

Xử lý khối lượng công việc lớn cho nhiều khách hàng theo thủ tục hành chính phức tạp, dẫn tới khó nắm bắt tình hình tiến độ công việc, công nợ.

Sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để quản lý khách hành – tài chính – dịch vụ pháp lý nên không đồng bộ dữ liệu, không bảo mật và khó khăn khi tra cứu trên điện thoại.

Tốn nhiều thời gian, nhân lực, và chi phí để thực hiện các công việc: soạn báo giá, hợp đồng, thư tư vấn, chấm công, tính lương,… Chi hàng trăm triệu đầu tư hệ thống phần mềm quản lý.