3. Giải pháp của VINACASE để giải quyết các vấn đề trên

Thấu hiểu vấn đề của các tổ chức hành nghề luật, VINACASE sẽ giúp bạn quản lý tổ chức của mình một cách toàn diện, khoa học, xuyên suốt với chi phí tối ưu nhất.

Quản lý, theo dõi toàn bộ quy trình nghiệp vụ – tiến độ, data khách hàng, nhân sự – lương, tài chính trên cùng một nền tảng. Phân công quản lý công việc của nhân viên một cách khoa học, gắn trách nhiệm và lợi ích của từng nhân viên với công việc được giao.

Nắm bắt tổng thể hoạt động kinh doanh qua các báo cáo: doanh thu, chi phí, vụ việc,… trên mọi thiết bị, mọi lúc và mọi nơi. Từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh kịp thời, phù hợp,…

Giúp bạn tiết kiệm 30 – 50% chi phí, thời gian và nhân lực trong việc soạn thảo văn bản,  quản lý nhân sự – lương, báo cáo ngày,… chỉ với 8.000 đồng/ngày.