4. Sửa thông tin người dùng

a. Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục chi tiết người dùng

https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg

b. Màn hình chi tiết người dùng hiển thị và quý khách có thể thực hiện các thao tác: chỉnh sửa tên người dùng, email, số điện thoại, upload ảnh profile sau đó ấn Lưu

https://f17-zpg.zdn.vn/6152326107849569372/a87e306405d2f38caac3.jpg