9. Đăng nhập trên điện thoại

a. Tại màn hình đăng nhập trên điện thoại chọn “Tùy chọn đăng nhập”
https://f36-zpg.zdn.vn/8682533447177100584/d21695d29661603f3970.jpg
b. Tại đây quý khách nhập mã đơn vị như đã đăng ký trước đó
https://f17-zpg.zdn.vn/5095453869467200664/fcd5fc0df2be04e05daf.jpg
c. Quý khách trở về và nhập các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu sau đó chọn Đăng nhập
https://f37-zpg.zdn.vn/348795966989751609/330424973224c47a9d35.jpg
d. Sau khi đăng nhập thành công màn hình hiển thị như sau
https://f45-zpg.zdn.vn/7619483885974014566/8409060374b082eedba1.jpg