1. VINACASE là gì?

Với mong muốn hỗ trợ các tổ chức hành nghề luật sư trong việc chuyển đổi số và quản lý. Vinaseco Jsc đã phát triển phần mềm quản lý dịch vụ pháp lý VINACASE. Phần mềm hiện tại đang được hơn 200 khách hàng sử dụng hàng tháng.