Quản lý tổng thể nghiệp vụ

Quản lý hợp đồng dịch vụ, báo giá

– Đánh số hợp đồng tự động theo lĩnh vực
– Xuất hợp đồng, tài liệu tự động theo biểu mẫu
– Lập kế hoạch, phân công và nhắc nhở các công việc
– Ghi chép và lưu trữ giờ tư vấn, thu chi, lịch sử liên hệ
– Phân quyền dữ liệu công việc, theo nhân viên

Tư vấn pháp lý

– Bấm giờ tư vấn trực tiếp trên phần mềm

– Tính tiền tư vấn, tạo và in phiếu thu tự động

– Phân loại giờ tư vấn cho khách nào, dịch vụ gì, hợp đồng nào

– Thống kê các giờ tư vấn đã thu tiền, chưa thu tiền,….

Thống kê tình hình công việc

– Thống kê tình hình hợp đồng, báo giá, cơ hội khách hàng theo trạng thái

– Thống kê các lịch hẹn, công việc cần làm theo tiến độ: quá hạn, trong hạn,…

– Thống kê tỷ lệ dịch vụ được dùng nhiều nhất, có doanh thu cao nhất,….

Dữ liệu khách hàng

– Lưu trữ đầy đủ và tập trung  dữ liệu khách hàng, thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng, nhận biết khách đã sử dụng dịch vụ và những lưu ý đi kèm.

– Phân quyền data khách hàng theo từng nhóm nhân sự, giúp bảo mật dữ liệu hay mất dữ liệu khi nhân viên dừng làm việc

– Hiển thị, tra cứu lịch sử tài chính của khách hàng

– Hiển thị, tra cứu lịch sử sử dụng dịch vụ pháp lý của khách hàng

Quản lý tài chính công việc, nội bộ

Khai báo dữ liệu tài chính

– Các tài khoản thu – chi tiền: tiền mặt, tài khoản ngân hàng MB, BIDV, ACB,….

– Khai báo các danh mục thu – chi nội bộ để dễ dàng quản lý

– Phân quyền người dùng được tạo phiếu, duyệt phiếu

Ghi nhận phiếu thu - chi

– Tạo, đánh số và in phiếu thu – chi tự động trên phần mềm

– Ghi nhận và phân loại phiếu thu – chi theo hợp đồng, khách hàng,…

– Ghi nhận và phân loại các phiếu thu – chi nội bộ.

– Ghi nhận phiếu thu – chi từ nhiều tài khoản khác nhau như tiền mặt, tài khoản ngân hàng,…

– Kiểm soát việc thu – chi thực tế thông qua việc duyệt hoặc từ chối các phiếu, tránh việc ghi nhận doanh thu ảo.

Báo cáo tài chính nội bộ

– Thống kê doanh thu, lợi nhận, công nợ theo khách hàng, dịch vụ hoặc nhân viên

– Bộ lọc báo cáo nâng cao cho phép người dùng tùy biến báo cáo quan tâm

– Tự động lập biểu đồ tình hình kinh doanh theo thời gian

– Tùy chọn biểu mẫu, in ấn và xuất file báo cáo từ phần mềm

Quản lý nhân sự - tính lương

Quản lý hồ sơ nhân sự, cơ cấu tổ chức

– Thiết kế cơ cấu tổ chức, phòng ban

– Lưu trữ thông tin chi tiết về nhân sự

– Khai báo lương tư vấn theo giờ

– Khai báo các tham số cơ bản để tính lương cho từng nhân viên

– Khai báo tiêu chí KPI tính lương cho từng nhân viên theo lĩnh vực, công việc

Khai báo công thức bảng lương linh động

– Tùy chỉnh hiển thị các cột trên bảng lương

– Tùy chỉnh công thức các cột trên bảng lương 

– Khai báo nhiều mẫu bảng lương

Quản lý chấm công, ngày nghỉ lễ

– Khai báo ngày làm việc, ca làm việc

– Khai báo ngày nghỉ lễ, tết

– Tạo bảng chấm công tự động đã trừ ngày nghỉ

– Liên kết với bảng lương

Tính lương

– Tự động tính lương của nhân viên theo KPI, doanh thu, lợi nhuận, hoa hồng,… đã được khai báo theo công thức

– Gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên qua email

– Dữ liệu về lương được bảo mật, phân quyền chặt chẽ.

Phê duyệt bảng lương

– Cho phép phê duyệt bảng lương trước khi phát hành

– Phân quyền duyệt bảng lương

– Tự tạo phiếu chi lương

Hãy đăng ký tài khoản để trải nghiệm miễn phí các tính năng của VINACASE